ఇంకెన్నాళ్ళు ఈ దౌర్జన్యం….

ఇంకెన్నాళ్ళు ఈ దౌర్జన్యం....

ఇంకెన్నాళ్ళు ఈ దౌర్జన్యం….
మీరు మీ 13 జిల్లాల్లో ” జై సమైక్యాంధ్ర ” అని అరిస్తే సరిపొతుందా?
తెలంగాణా ప్రజల ఆమోదంతో నిమిత్తం లేదా?
(నిజానికి మీ నినాదమే సంకుచితమైనది
అందులొ 1953 నాటి మీ పొట్టి శ్రీరాములు సాధించిన సీమాంధ్ర వుందే తప్ప
తెలంగాణే లేదు
తెలంగాణా రాష్త్ర ఎర్పాటు ను ఇంక దేవుడు కూదాఅడ్డుకోలేడు.
జై తెలంగాణా !

Advertisements
Image | This entry was posted in Telangana, Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to ఇంకెన్నాళ్ళు ఈ దౌర్జన్యం….

  1. sreerama says:

    evadidi dowrjanyam. pakkodu srama padi, kastha padi develop chesthe daanni ulfa ga dobbeddamani choose gudumba gochi dappu gaallu abhaddaalu cheppi pakka vaadi meeda kerosene posi tagala paettasi vaallani donga amaraveerulu chesina vallada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s