మీరు గన్క నన్ను మల్లొక్కసారి మన సమైక్య రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిని చేస్తిరాంటే – తెలంగాణ అమరవీరుల కుటుంబాలను ఫుల్లుగ ఆదుకుంట!

మీరు గన్క నన్ను మల్లొక్కసారి మన సమైక్య రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిని చేస్తిరాంటే – తెలంగాణ అమరవీరుల కుటుంబాలను ఫుల్లుగ ఆదుకుంట!

” పాపం తెలంగాణాల అన్యాలంగ ఎంతో మంది బిడ్డలు పానాలు దీస్కున్నరు.
తెలంగాణా కోసం దగ్గర దగ్గర వెయ్యిమంది బలిదానం చేసుకున్నరు.
వాళ్ల మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న వాళ్ల తల్లిదండ్రులు, అక్కచెల్లెళ్లు, అన్నదమ్ములు ఒక్క తీర్గ బాధపడ్తున్నరు.
అరిగోసపడుతున్నరు.
జైతెలంగాణా అని ఊరేగెటోళ్లేగని వాళ్లను పట్టించుకునెటోడే లేడు.
వాళ్ల ఫోటువలు పెట్టుకుని పైసలు సంపాదించుకుంటున్నరు, కుంభకర్ణునిలెక్క నిద్రపోతున్నరు గని వాళ్ల కుటుంబాల దిక్కు కన్నెత్తి చూసెటోడే లేడు.

వాళ్ళను తలసుకుంటే నా గుండె తరుక్కపోతాంది.

ఓ అమరవీరుల తల్లిదండ్రులారా, ఓ నా ప్రియమైన తెలంగాణా ప్రజలారా
మీరు ఏం బయపడకుండ్లి. ఏం బాధపడకుండ్లి.
నేనున్నా….
నేనున్నా మీ కోసం. నేనున్నదే మీ కోసం. నేను పుట్టిందే మీ కోసం.

నన్ను గాన్క మీరు మన ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు మల్ల ముఖ్యమంత్రిని చేస్తిరాంటే ….
తెలంగాణ అమర వీరుల కుటుంబాలను బగ్గ ఆదుకుంట.
వాళ్లకు పెన్షన్లిస్త, (ప్రమాణ స్వీకారం ఐపోంగనే నా మొదటి సంతకం గీ ఫైలు మీదనే పెడ్త)
ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్త, (నా రెండో సంతకం గీ ఫైలు మీదన ేపెడ్త)
కుటుంబానికో ఇల్లు ఫ్రీగ గట్టిపిస్తా. (నా మూడో సంతకం గీ ఫైలు మీదనే పెడ్త)
మొత్తం రాష్ట్రమంత వాళ్ల విగ్రహాలు పెట్టిపిస్త. (నా నాలుగో సంతకం గీ ఫైలుమీదనే పెడ్త),

నన్ను నమ్ముండ్రి.
నా మాటంటె మాటె. మాట ఇచ్చిన్నంటె పానం పోయినా సరె మాట తప్ప.
జాన్‌ జాయె పర్‌ వచన్‌ న జాయె.
ఒక్కసారి కమిట్‌ అయితె ఇగ నా మాట నేనే ఇననని మీకు తెల్సు కదా.

అందుకని నా ప్రియాతి ప్రియమైన తెలంగాణా ప్రజలారా
ముందుగాల నన్ను మల్లొక్కపారి ముఖ్య మంత్రి గద్దె మీద కూసో బెట్టుండ్రి
నాకు ఇంకొక్క మోఖా ఇచ్చి చూడుండ్రి.

గప్పుడు నా తడాఖా చూపిస్త !
మీ తక్దీర్‌ని మార్చిపారేస్త !
తెలంగాణా అమర వీరుల కుటుంబాల ఇండ్లల్ల నవ్వులు పూయిస్త !
తెలంగాణాను ఫుల్లుగ అభివృద్ధి చేస్త…మల్ల ఎవ్వడు తెలంగాణ పేరెత్తకుండ చేస్త….. !!!”

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

గీ నూతన సంవత్సర సందేశం ఎట్లున్నది?

Advertisements
This entry was posted in Telangana. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s