హైదరాబాద్ ను దోచుకుని పందుల్లా మెక్క వచ్చనే ప్రాంతీయ భేదాలు సృష్టిస్తున్నారు !

హైదరాబాద్ ను దోచుకుని పందుల్లా మెక్క వచ్చనే ప్రాంతీయ భేదాలు సృష్టిస్తున్నారని తిరుపతిలో ఘుర్ఘురించారు శ్రీమాన్ కావూరి !
మరి ఆనాడు –
1) మద్రాస్ లో కలసి వుంటే ఆంధ్రాను పందుల్లా  మేక్కేందుకు  వీలు కావడం లేదనేనా ప్రత్యెక ఆంద్ర కొరకు ఉద్యమించారు?
2) హైదరాబాద్ ను దోచుకుని పందుల్లా మెక్క వచ్చనేనా రాజధాని కర్నూల్ ని కాదని హైదరాబాద్కు గోఛి ఎగేసుకుంటూ తరలి వచ్చారు?
3) ఇన్నాళ్ళు  హైదరాబాద్ ను దోచుకుని పందుల్లా మెక్కింది చాలకనేనా … ఛీ కొడుతున్నా ఇంకా తెలంగాణాను పట్టుకుని వేలాడుతున్నారు?
4) మంత్రి పదవి ఇచ్చి పందిలా మేక్కేందుకు అవకాశం కల్పించాలేదనేనా కాంగ్రెస్ మీద అలిగారు?

Image

Advertisements
This entry was posted in Telangana. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s